02 Co sprawia, że poradnictwo biblijne jest biblijne – Przemysław Piłatowicz