Pierwsze wykłady rozpoczynające rok szkolny w Szkole Biblijnej Berea

9:30-12:30
Historia Kościoła – II wiek
– Richard O’Connell

13:30-16:30
Teologia Systematyczna I
– Andrzej Kapuściński